Visita guiada a la BCU, i formació en catàleg CCUC i bases de dades de la BDUdA

Els estudiants de primer del BInfe (Bàtxelor en Infermeria), van assistir el passat 20 de gener, a la visita guiada a la Biblioteca Comunal Universitària (BCU) i a la formació de catàlegs, Toshokan, CCUC i PMB. També s’ha fet un repàs a tots els recursos subscrits i no subscrits de la Biblioteca Digital de l’UdA (BDUdA). Un total de 27 alumnes han participat en aquestes formacions impartides pels serveis bibliotecaris de l’UdA.

Durant la visita dels estudiants del BInfe s’ha fet difusió dels recursos i continguts del fons de l’Escola d’Infermeria, ubicat a la sala d’adults de la BCU. La bibliografia està distribuïda per matèries de la manera següent:

Administració i gestió (ADM)
Anatomia (A)
Biologia i Química (BQ)
Ciències Socials ètica i legislació (CS)
Diagnòstics (D)
Diccionaris (DIC)
Ensenyament i educació (ED)
Farmacologia (FAR)
Fonaments d’Infermeria (FON)
Geriatria (GER)
Història (H)
Medicina alternativa (ALT)
Medicoquirúrgica (MQ)
Metodologia (MET)
Nutrició (NUT)
Pediatria (PED)
Psicologia i Mort (PS)
Psiquiatria (PSQ)
Salut pública i Infermeria Comunitària (SP)
Tècniques i procediments (TP)

En les formacions de catàlegs i base de dades, s’ha mostrat als estudiants com moure’s pel web de la biblioteca dels serveis bibliotecaris de l’UdA, fer cerques, reservar llibres…, hem fet difusió del CCUC i com es gestionen els préstecs interbibliotecaris entre institucions. Dins d’aquestes formacions, hem destacat el funcionament de la BDUdA, de tots els recursos subscrits i no subscrits i hem destacat el funcionament de la plataforma EBSCO, les bases de dades PUBMED, MEDLINE, Enfermería al Dia i Consumer Health Main Edition. També vam donar a conèixer les dues col·leccions de llibres electrònics que disposa la biblioteca, la Ebook Collection i l’eDu-Library, i també la revista Àgora d’Infermeria.

Des de la BCU volem agrair als alumnes la seva participació., tant en les visites guiades, com en les formacions de catàleg i de CCUC. També volem agrair a la professora Carmen Perez, la seva col·laboració.

Estudiants 1r BInfe