El grau d’inserció laboral dels titulats de l’UdA frega el 100%

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) han presentat el 9 de gener del 2020 el segon estudi sobre inserció laboral dels titulats d’ensenyament superior a Andorra, que confirma l’elevat grau d’inserció laboral que tenen les persones que han obtingut un títol universitari o un Diploma Professional Avançat (o equivalent) a Andorra, que frega el 100%. En concret, dels 207 enquestats, la gran majoria dels quals han estudiat a la Universitat d’Andorra, només 7 estaven aturats en el moment de l’enquesta (primer trimestre del 2019), mentre que uns altres 4 asseguraven estar inactius, ja sigui perquè estaven estudiant o per altres motius.

L’estudi ofereix dades sobre la qualitat de la inserció d’aquests joves en dues onades: just després d’haver acabat de cursar els seus estudis i uns anys després. Així, s’han enquestat un total de 207 titulats d’ensenyament superior de les promocions 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 i 2017-2018.

Tot i que l’estudi no reflecteix si els titulats treballen en l’àmbit per al qual s’han format, el 70% està desenvolupant un nivell de competències alt, i a més de la meitat se’ls va demanar una titulació d’ensenyament superior específica en el moment de la contractació.

L’informe també posa de manifest que entre el 55 i el 75% dels enquestats (depenent de la promoció) disposa d’un contracte de treball fix. A més, la majoria dels enquestats asseguren que van trobar feina o bé abans d’acabar els estudis o que només van necessitar entre 1 i 3 mesos.

L’estudi també destaca que el nivell de satisfacció tant amb la feina com amb la titulació és molt elevat (notable alt). De fet, entre un 85 i un 90% (segons la promoció) tornaria a estudiar la mateixa titulació i entre un 74 i un 84% ho faria al mateix centre.

Finalment, per àmbits de formació, no s’aprecien grans diferències més enllà que els titulats de l’àmbit d’informàtica són els que gaudeixen d’un grau d’inserció més alt i els que tendeixen a tenir salaris més elevats, seguits dels de l’àmbit de la infermeria.