Andorra s’adhereix a la campanya mundial de promoció de la infermeria Nursing Now i en crea el grup nacional

Andorra s’ha adherit a la campanya internacional Nursing Now i està prevista la creació del grup nacional en aquest sentit al Principat d’Andorra.

La campanya Nursing Now, que va iniciar-se el 2018, té una durada de tres anys i està impulsada per l’OMS, el Consell Internacional d’Infermers i Infermeres i el Burdett Trust for Nursing del Regne Unit. L’informe en el que es basa destaca que apostar per l’infermeria té un impacte positiu directe en tres àmbits: millora la salut de la població, promou l’equitat de gènere i té un efecte econòmic en la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.

Així, i per tal de garantir aquest efecte positiu, la campanya preveu impulsar que els infermers i llevadors tinguin una veu més destacada en l’elaboració de polítiques de salut, afavorir-ne una major inversió o fomentar la inversió en aquest àmbit.

D’aquesta manera, l’aprovació de l‘adhesió a la campanya suposa també la creació del grup nacional Nursing Now d’Andorra, amb la participaciño d’un representant del bàtxelor en Infermeria de l’UdA i d’un estudiant d’Infermeria de segon any.

El grup serà l’encarregat d’elaborar la missió i els objectius de la campanya tenint com a referència el context sanitari del Principat.