Altres informacions de la Universitat

  • 24 d’abril: la investigadora Clara Pladevall del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) ha participat en el mòdul Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals II del Bàtxelor en ciències de l’educació (dual i multilingüe).
    Ha presentat el projecte Phénoclim (www.phenoclim.org),  un programa internacional que funciona al massís dels Alps i des de fa 2-3 anys també al Pirineu, i que vincula les observacions ciutadanes de la fenologia d’una selecció de plantes (per exemple la sortida de les fulles, de les flors, la caiguda de les fulles a la tardor…) amb una data concreta. L’objectiu és poder tenir informació per veure com la vegetació s’adapta al canvi climàtic.