L’UdA participa en un projecte de recerca per analitzar la competència digital dels docents

El Grup de recerca interdisciplinària en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra (UdA), participa en un projecte que té per objectiu la creació d’un observatori per avaluar la competència digital dels docents i oferir estratègies per millorar la relació entre el nivell de desenvolupament d’aquesta competència i l’ús de recursos digitals a les aules. El projecte, anomenat OBSERV@COMDID: E-Observatori per al Desenvolupament i la pràctica professional de la competència digital docent en l’educació infantil, primària i secundària, està liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) -a través del Grup de Recerca ARGET- i la Fundació.Cat, i compta amb la implicació d’investigadors de la Universitat de Lleida i de la Universitat d’Andorra.

El projecte, que s’allargarà fins al 2022, pretén mesurar la competència digital docent (CDD) dels professionals en actiu d’infantil, primària i secundària, i també dels que estan en procés de formació, a partir d’una mostra representativa de l’estat espanyol. Aquesta competència s’avaluarà tant des del punt de vista de l’autopercepció com des de l’observació del professorat a l’aula mitjançant el videoanàlisi. L’objectiu del Grup de recerca interdisciplinari en Educació de l’UdA és fer extensiva aquesta anàlisi entre els professionals dels centres educatius andorrans.

Els resultats del projecte seran, d’una banda, la creació d’un observatori permanent, en línia, per a la formació i el desenvolupament de la competència digital docent del professorat basat en la recollida sistemàtica de dades i evidències tant del nivell de desenvolupament de la competència com de l’ús que es fa de les TIC al centre escolar i a l’aula. I d’altra banda, es plantejaran estratègies per millorar l’ús que fan els docents de les tecnologies digitals per tal que ofereixin una formació de més qualitat en les competències bàsiques del segle XXI.

El tret de sortida del projecte ha tingut lloc a mitjans d’abril amb la publicació de la primera de la quinzena de càpsules de vídeo que els investigadors i investigadores han preparat sobre aspectes relacionats amb la competència digital docent i d’altres aspectes que hi estan vinculats. Per part de la Universitat d’Andorra, Virginia Larraz, investigadora del GRIE i alhora cap de l’Escola Internacional de Doctorat de l’UdA, ha estat l’encarregada d’enregistrar un vídeo dedicat a la competència digital dels estudiants.