Concurs de presentacions de tesis en quatre minuts al 12è Seminari de recerca

La dotzena edició del Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra, que se celebrarà el proper 3 de juliol de 2020, comptarà amb un concurs de presentacions de tesis en quatre minuts. Aquest tipus de presentacions són un format ideal per a donar a conèixer les recerques que estan duent a terme els doctorands de la Universitat d’Andorra, que és l’objectiu principal del Seminari de recerca.

La iniciativa posarà als doctorands que desitgin participar el repte d’explicar la seva tesi amb un temps limitat i amb un llenguatge planer i comprensible per al públic general. Aquest tipus d’exposicions de curta durada són cada cop més freqüents en congressos, seminaris, workshops, i sobretot en concursos d’àmbit acadèmic.

Per tal d’ajudar els estudiants de doctorat a preparar la presentació, l’UdA ha organitzat una formació de quatre hores de càrrega lectiva que tindrà lloc els dies 3 i 4 de juny en format virtual. El curs “Tesi en 4 minuts” té per objectiu saber com divulgar una investigació davant d’un públic no especialitzat i pot ser molt útil no només per a la presentació en el marc del Seminari de recerca sinó també per al futur investigador dels futurs doctors. En concret, els estudiants aprendran a crear un missatge clar i concís, a destacar i ordenar la informació més rellevant, a mantenir l’atenció de l’audiència i a utilitzar tècniques d’storytelling.