Participació de la Universitat d’Andorra a la sessió de treball de l’estudi Introducció de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra

Rosa M. Mariño – Coordinadora del rectorat en gestió de la qualitat i de la docència de la Universitat d’Andorra

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), amb la creació del Grup de treball sobre el procés d’avaluació de titulacions a Andorra, reuneix de forma periòdica representants de les institucions implicades en l’avaluació de les titulacions universitàries: les dues universitats del país (La Salle Open University -UOLS- i la Universitat d’Andorra -UdA-), el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, i l’AQUA.

L’objectiu d’aquestes reunions, a les quals hi assisteix una representació del Consell de la qualitat de l’UdA, és crear i consolidar el sistema d’avaluació de la qualitat de l’Ensenyament Superior a Andorra, d’acord amb els estàndards i directrius de qualitat de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (ESG).

Durant el curs 2016-2017, l’AQUA va organitzar diferents conferències obertes al públic en general, articulades com a seminaris de formació per als agents implicats en les avaluacions.

En línia amb aquests seminaris de formació, el dia 14 de desembre, l’UdA va participar en una sessió de treball sobre avaluació de la qualitat, en la que es van presentar i es van debatre els resultats preliminars de l’estudi Introducció de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra que ha elaborat el Grup de recerca CÒMPLEX de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A aquesta sessió de treball organitzada per l’AQUA, van participar agents i experts, tant en matèria de qualitat universitària, com en matèria de sostenibilitat.

L’objectiu de la sessió de treball era recollir la informació dels diferents agents implicats en l’avaluació de la qualitat, per poder incloure-la en la proposta elaborada pel Grup de recerca, a l’hora d’introduir la dimensió de la sostenibilitat a través de la gestió i avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra. Tal com ens van explicar, aquesta proposta s’ha elaborat tenint en compte les tendències emergents en la millora de la qualitat de l’ensenyament superior internacional, els ESG i els objectius de desenvolupament sostenible -ODS- (Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible).