Un Nadal amb molta Química

La Química la trobem a tot arreu: la roba que portem, el que mengem, l’aire que respirem, etc. Nosaltres som Química.

Quan dues persones s’estimen també diem que hi ha Química entre elles. Ja ho veieu fins i tot l’amor és Química.

Fins i tot, amb una mica d’imaginació, podem felicitar les festes amb molta Química. Només cal agafar un recipient màgic i afegir-hi,  en aquest ordre, bor (B), oxigen (O), neó (Ne), sofre (S), fluor (F), estronci (Es), tel·lur (Te) i rectificar amb un una mica més de sofre (S). Ara només cal esperar que es produeixi la reacció I ja tindrem la felicitació B-O-Ne-S F-Es-Te-S.

 

Amb una mica més d’imaginació, també podríem fer la frase B-O-N Na-D-Al, si acceptem com a element químic el deuteri (D). El deuteri, tot i que no forma part de la taula periòdica és un dels isòtops de l’hidrogen. Aquesta felicitació l’obtindríem barrejant, en aquest ordre, bor (B), oxigen (O), nitrogen (N), sodi Na), deuteri (D),i alumini.

 

Si a les combinacions anteriors, per donar-li consistència, afegim una mica de ferro (Fe) i de liti (Li). A part, afegim un pessic de carboni (C) trencat, la meitat (la de l’esquerra, la de la dreta no aniria bé) d’un tros de plata (Ag), nitrogen (N), una mica d’itri (Y) i ho centrifuguem a 2018 revolucions ja tindrem la felicitació d’aquestes festes amb molta Química.

 

B-O-Ne-S F-Es-Te-S

B-O-N Na-D-Al

Fe Li Ç ANY 2018

 

I per finalitzar, una reflexió: “No us deixeu enlluernar pel “físic”, el “químic” també importa i el “matemàtic” ajuda”.

 

Florenci Pla (químic, amb un físic (??) i Magmatemàtic)