Simulab

El passat dia 4 de desembre, a la Universitat de Lleida, es va realitzar la jornada de tancament del projecte Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente (ref. EDU2013-42223-P).

En aquest projecte hem participat tres universitats: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat de Lleida i la Universitat d’Andorra i coordinat pel grup de recerca Arget.

En aquesta diada es van realitzar diverses dinàmiques de grup per a la coneixença dels estudiants que, durant un mes i mig han estat treballant junts i solament es coneixien de manera virtual. A més es van poder escoltar ponències relacionades amb el tema i es van realitzar grups de discussió entre els estudiants de les tres universitats.

El projecte Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente que finalitza ara després de 4 anys ha dissenyat un laboratori virtual que sota els principis de la pedagogia transformativa busca acreditar la competència digital dels futurs mestres en la formació d’inici. Des d’aquest enllaç es pot veure un resum de l’última edició del projecte. Els estudiants havien de: (1) dissenyar i construir un aula com ambient d’aprenentatge, (2) dissenyar i elaborar un material didàctic multimèdia i (3) difondre el centre i les jornades de portes obertes.