Ampliació de les bases de dades de la BDUdA

La Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra (BDUdA) és un recull de recursos electrònics, entre ells hi podem trobar: revistes, bases de dades i llibres electrònics, consultable des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de la Universitat d’Andorra. Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració entre la Universitat d’Andorra (UdA) i el Consorci de serveis universitaris de Catalunya (CSUC) i compta amb el suport de la Fundació Crèdit Andorrà.

Des de la BCU s’ha impulsat l’ampliació de bases de dades no subscrites al catàleg, amb l’objectiu de facilitar els punts d’accés a la informació, en diferents recol·lectors de caràcters distints i multidisciplinaris. Concretament hem afegit 30 recursos electrònics, els quals enumerem seguidament:

 • Belles Arts: GETTY publications virtual library
 • Biblioteconomia: Ee-LiS: e-prints in library & information science
 • Biologia i medicina: BIoMed CENTRAL, BiblioPRO, PUBMED,
 • Doctorat: TESEO (Tesis doctorales)
 • Dret: Buscador de Jurisprudència constitucional, CGPJ, Portal Jurídic de Catalunya, IURIS Digital, Jurisprudència de la UE, Universal human rights index database, Cercador del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial España), Jurisprudència de la UE
 • Economia i Finances: Economics and finance research (IDEAS), OECD database, Tax database, norm@doc
 • Educació: EDU-LYBRARY, Education Resources Information Center, (ERIC), Materials docents en xarxa (MDX)
 • Estadística: INEbase
 • Multidisciplinaris: ORG, Directory of open acces books (DOAB) Directory of open access journals (DOAJ), DRIVER repository, Directory of Open Access Repositories (OPENDOAR), Registry of open access repositories,.
 • Política: Base de dades de conflictes i construcció de Pau
 • Recerca i terminologia: Recolector de ciencia abierta( RECOLECTA), SCIELO, Terminologia Wikipedia

També tenim enllaç permanent amb les bases de dades del departament de Ciència Oberta del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya):

 • Multidisciplinàries: Memòria digital de catalunya (MDC)
 • Doctorat: Tesis doctorals en xarxa (TDX)
 • Multidisciplinàries: Revistes Catalanes amb accés obert (RACO), Dialnet
 • Recerca: Portal de recerca de Catalunya (PRC), Dipòsit de recerca de Catalunya (RECERCAT)

La BCU compta amb les bases de dades següents subscrites, consultables des de la IP de l’UdA:

 • Infermeria: Àgora d’Infermeria
 • Multidisciplinàries: Emerald, Plataforma EBSCO i Scopus.

Destaquem l’ampliació de recursos electrònics de la plataforma EBSCO:

 • EBSCO Discovery Service. Cercador general de tota la plataforma EBSCO
 • EBSCO HOST:
  • Ciències ambientals: GreenFILE
  • Educació: Education Resource Information Center (ERIC)
  • Medicina: Medline: proporciona informació mèdica autoritzada sobre medicina, infermeria, odontologia, medicina veterinària, sistema sanitari, entre d’altres.
  • EBSCO’s Newswires: Ofereix accés proper a temps real a les principals notícies mundials d’Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire i Business Wire de manera continuada.
  • Recerca: OpenDissertations: base de dades d’accés obert creada per ajudar els investigadors a localitzar tesis i dissertacions històriques i contemporànies
  • eBook Collection: 1200 ebooks de temàtica d’humanitats i ciències socials