Assistència a la reunió de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat

El passat 6 d’abril l’Escola Internacional de Doctorat de l’UdA va participar en la Reunió semestral de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat. La reunió es va celebrar a la Universitat Ramon Llull. Els temes tractats van ser: (1) balanç de Pla de Doctorats Industrials de Catalunya, (2) impuls d’un catàleg interuniversitari de formacions transversals dels programes de doctorat, actualment en formem part del catàleg la UPC, la UOC i l’UdA, (3) reflexions sobre les diferents formacions de directors de tesis doctorals, (4) les problemàtiques associades a les tesis per compendi de publicacions i (5) l’estat dels processos d’acreditació i seguiment dels programes de doctorat per les agències de qualitat.