Noves adquisicions a la BCU (gener-febrer 2020)

Consell de la Terra: els orígens
Ignasi J Baiges i Jardí
Edita Consell General


How to prepare a successful master’s or doctoral thesis in France:
guide for international students 
Yves-Frederic Livian
Éditions Campus ouvert

 

Fiscalitat d’Andorra
Sergi Colell Llinàs
Edita Universitat d’Andorra

 

La Gouvernance de la Chine I
Jinping Xi
Editions en Langues Etrangeres

 

La Gouvernance de la Chine II
Jinping Xi
Editions en Langues Etrangeres

 

Multilingualism in European language education
Cecilio Lapresta
Edita Multilingual Matters

 

La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i Andorra
Amadeu Gallart i Sort
Edicions Salòria


Andorra
Joan Barril
Edita BIBM

 

Leucipe i Clitofont
Aquil·les Taci
Edita Fundació Bernat Metge

 

Ciencia low cost : guía práctica de actividades indagatorias sobre ciencias de la vida para secundaria
Anna Borrull
Editorial Graó

 

Nursing diagnoses, outcomes, and interventions : NANDA, NOC, and NIC Linkages
Editorial Mosby

 

Andorre ou les hommes d’airain=Andorra o els Andorra o els homes d’aram
Isabelle Sandy
Edita Universitat d’Andorra