Tesi doctoral per enriquir el debat sobre la sostenibilitat a Andorra

Juan Jesús Larrabeiti assegura que “cal que fem un enfocament més biofísic i menys monetari de l’economia”

Juan Jesús Larrabeiti, un dels doctorands a ple temps de la Universitat d’Andorra, està treballant per analitzar el model econòmic d’Andorra en base a la metodologia MuSIASEM (Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism). El MuSIASEM és un enfocament que intenta estudiar els sistemes socioeconòmics anant més enllà de la representació convencional basada en valoracions monetàries, per introduir una anàlisi biofísica, centrada en els requeriments energètics i de materials que fan possible el seu manteniment i desenvolupament.

Larrabeiti considera que, davant de problemes globals com el canvi climàtic o la contaminació per plàstics, s’ha de fer un enfocament “més biofísic i menys monetari de l’economia” i ser conscients que el creixement econòmic té unes limitacions. Si només es caracteritza una economia en base al seu creixement en termes monetaris, no s’analitzen els efectes que el creixement té sobre la sostenibilitat d’aquesta economia, i no es poden veure els efectes que es produeixen sobre els ecosistemes i sobre les persones.

Amb la seva tesi doctoral, titulada Integrated analysis of the water-energy-food nexus of Andorra under the MuSIASEM approach for the transition to a more sustainable model, Larrabeiti vol analitzar els requeriments d’energia, aigua i alimentació que Andorra necessita per mantenir les necessitats de la població i dels turistes, i utilitzar aquestes dades per discutir d’una manera crítica les polítiques ambientals que s’estan desenvolupant al Principat. L’objectiu és saber fins a quin punt són viables i detectar-hi problemes o contradiccions, amb la intenció final d’augmentar la qualitat del debat sobre sostenibilitat a Andorra i posar sobre la taula més elements perquè aquest debat sigui més ric. De fet, Larrabeiti deixa clar que el seu objectiu no és tant aportar solucions sinó enriquir el debat per anticipar problemes i identificar quins són els indicadors amb què ens hem de basar quan diem que volem ser més sostenibles.

Actualment, Juan Jesús Larrabeiti es troba en el seu segon any de doctorat, durant el qual ha de fer diverses publicacions i ha de trobar les fonts de dades necessàries per obtenir les dades empíriques sobre l’economia andorrana. En aquests moments està preparant un article que es publicarà en una revista d’economia ecològica sobre els fonaments teòrics de la metodologia MuSIASEM. Precisament, un dels pares d’aquesta metodologia, Mario Giampietro, és un dels directors de la seva tesi doctoral, juntament amb un dels seus deixebles, Raul Velasco Fernández.

Text: Marta Tort