‘Fiscalitat d’Andorra’, nou volum de la col·lecció “Campus”

La Universitat d’Andorra (UdA) ha publicat el cinquè títol de la col·lecció “Campus” de manuals de divulgació, Fiscalitat d’Andorra, de Sergi Colell, Eduard Jordi i Marc Vilallonga. L’obra s’emmarca dins del projecte editorial de la Universitat, que té l’objectiu de facilitar al conjunt de la societat l’accés a bona part dels continguts acadèmics que s’imparteixen a les seves aules. El nou llibre s’ha presentat al públic aquest febrer, juntament amb Història econòmica d’Andorra, de M. Jesús Lluelles i Eva Garcia, editat el curs anterior, en el marc de l’acte de presentació del dos darrers volums de la col·lecció́.

Fiscalitat d’Andorra presenta les bases sobre les que es forja el sistema fiscal del Principat d’Andorra i el seu desplegament normatiu, alternant una visió acadèmica amb una visió pragmàtica. Inclou l’estudi tècnic i pràctic de la gestió i la planificació dels tributs estatals i comunals, a més d’abordar l’encaix internacional de la nova fiscalitat andorrana. El volum s’estructura en cinc mòduls, dedicats respectivament a la introducció́ a la fiscalitat andorrana, a la fiscalitat comunal, als impostos directes sobre els residents fiscals, als impostos indirectes, i finalment, a l’impost sobre la renda dels no residents, els convenis internacionals i l’intercanvi d’informació́ en matèria fiscal.

Les noves publicacions ja es poden adquirir a les llibreries, a l’igual dels tres primers títols de la col·lecció: L’entorn comunicatiu d’Andorra, d’Univers Bertrana (coord.), Patrimoni cultural d’Andorra, de Cristina Yáñez, i Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, de Carolina Bastida, Univers Bertrana, Ramon Sistac i Albert Villaró. També estan disponibles en format electrònic.