Estudiants del bàtxelor en Educació visita un laboratori de 0 a 6 anys a Manresa

El 26 de febrer els estudiants de primer del Bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra van visitar el Lab de 0 a 6 anys, un centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats situat a Manresa.
Aquesta sortida s’emmarca en el mòdul Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals I. Els estudiants de primer han de crear propostes didàctiques amb experiments creatius, innovadors i atractius per poder captar l’atenció dels infants. Aprenem ciències des que naixem, el problema és la manera de com afrontem aquest coneixement. Per aquest motiu el repte que se’ls hi planteja és “Com podem promoure les ciències als més petits?”
Durant 3 setmanes els estudiants han estat absorbint i descobrint nous coneixements de ciències (física i química, biologia, pensament computacional), a més de conèixer el desenvolupament de l’infant d’aquestes edats amb el seminari de psicologia. A partir d’aquests coneixements els estudiants van fer un llistat de propostes educatives amb experiments científics. La sortida es realitzà amb la finalitat d’observar material diferent i descobrir les reaccions dels infants més petits.
A partir d’aquesta sortida els estudiants van poder respondre a preguntes diverses que tenien, com ara:
– Quines preguntes es fan els més petits davant d’un experiment?
– Com reaccionen davant d’un experiment?
– Com descobreixen per ells mateixos?
Gràcies a les respostes d’aquestes preguntes i d’altres, els estudiants poden anar perfilant més els seus experiments anticipant-se a les reaccions i inquietuds dels més petits.
“Som éssers experimentadors. Des del naixement estem intervenint de manera continuada en la realitat per a aconseguir anar donant sentit a tot allò que ens envolta en un interminable provar i repensar. Inquietud, curiositat, ganes de saber, necessitat d’entendre, de preguntar-se com funciona, de plantejar-se com aconseguir un objectiu… Pensar, provar, repensar, comprovar, un procés natural d’acostament al coneixement.” (Pedreira, M. 2006).
Sònia Gili
Professora BCE