Intercanvi personal docent investigador entre UdL i UdA

El passat dimarts 19 de març el bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra, en el marc de les assignatures de Didàctica de les Llengües II i Didàctica de les Llengües en entorns bilingües encapçalades per la professora Alexandra Monné, va rebre la visita de dos professors de la Universitat de Lleida, Olga Bernat Cavero i Juan Agustín González Rodríguez, ambdós professors associats de l’àrea de Teoria i Història de la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social que durant 3 hores lectives van explicar diferents projectes sobre interculturalitat dins del marc del projecte Recercaixa que el grup de recerca GRASE sobre anàlisi educativa i social ha desenvolupat en diferents centres educatius de Catalunya.

El passat dimecres 27 de març, la professora del bàtxelor de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra, Alexandra Monné, va col·laborar mitjançant ajut DRAC PDI, de la Xarxa Vives, en el mòdul d’Educació Intercultural del màster de Psicopedagogia de la Universitat de Lleida, liderat per la Dra. Núria Llevot Calvet. La col·laboració va consistir en la impartició de 3 hores de docència de coneixements sobre la Interculturalitat a Andorra, contextualitzant el país a nivell demogràfic, a nivell social, a nivell lingüístic i a nivell educatiu.

Alexandra Monné

Professora del bàtxelor en Ciències de l’Educació

Universitat d’Andorra