Altres informacions de la Universitat (març 2019)

  • Ampliació de convenis d’Estades Formatives Clíniques del bàtxelor en Infermeria. Són dos convenis que ens permetran dur estudiants d’infermeria a San Sebastià en l’àmbit de l’atenció i acompanyament a la persona des del Model Centrat en la Persona. Pertanyen al grup Fundación Matia: Centro Lamourouse i Centro Ricardo Bermingham.
  • Dues sessions de formació sobre programació per competències a Escola Andorrana, 27 i 28 de febrer, impartides pel professor Bruno Bartolomé.
  • Xerrada El rol del mestre a l’àmbit no formal a tots els estudiants del bàtxelor en Ciències de l’Educació, dimarts 5 de març, impartida per Carles Perea, mestre, educador social i psicopedagog al Centre Penitenciari de la Comella.
  • Sessions d’Aula Magna: 7 de març de 2019: Anem a la Lluna….. véns? Escola d’Educació i III Jornada d’intercanvi de sèniors a Vic, 28 de març
  • El 13 de març l’Escola d’Educació va rebre a la Sra. Barreira a l’UdA, directora pedagògica de l’Escola da Vila de Brasil, escola constructivista, molt compromesa amb la formació del professorat.