Presentació dels resultats del projecte RECERCAIXA “Diversitat cultural i igualtat d’oportunitats: L’escola de Catalunya” a la Universitat d’Andorra

El passat dimarts dia 5 de març de 2019 es va fer una trobada entre la directora Dra. Virgínia Larraz, la coordinadora Dra. Alexandra Saz, la professora Dra. Alexandra Monné de l’Escola d’Educació del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra i la Dra. Núria Llevot de GR-ASE (Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Social i Educativa) per establir possibles col·laboracions futures mitjançant la participació conjunta de projectes entre ambdues institucions així com per obrir la possibilitat d’estades d’investigadors dels grups de recerca.

A més, la professora Llevot va impartir una xerrada sobre els principals resultats del Projecte “Diversitat cultural e igualtat d’oportunitats: l’Escola de Catalunya” als estudiants de segon curs del bàtxelor en Ciències de l’Educació, en el marc de l’assignatura Didàctica de les llengües en entorns bilingües, que imparteix la Dra. Alexandra Monné.

La temàtica de l’Educació Intercultural és de gran importància en el context andorrà, país on el 55% de la població és d’origen immigrant. Aquesta realitat es reflexa a les aules escolars i universitàries cosa que fa que aquestes siguin un laboratori viu per a la recerca de pràctiques i metodologies innovadores que serveixin com a referent internacional en la intervenció psicopedagògica per la diversitat multicultural i plurilingüística.

¿Quines són les actituds dels estudiants futurs mestres davant aquesta societat diversa mosaic de cultures i llengües? ¿Quins són els patrons de creences i actituds dels estudiants de màster de psicopedagogia? ¿Quin és el rol de la universitat en la preparació per abordar l’educació intercultural des de la pròpia construcció d’una nova societat diversa i cohesionada? Amb l’objectiu de desxifrar aquestes preguntes ambdues institucions podrien col·laborar ja bé mitjançant la tutorització de treballs finals de grau, màster o doctorat o bé mitjançant l’apertura de noves línies d’investigació en una societat que necessita de manera urgent una educació per una ciutadania democràtica.

Alexandra Monné

Professora del bàtxelor en Ciències de l’Educació

Universitat d’Andorra