El bàtxelor en Humanitats de l’UdA estrena nou pla d’estudis

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa, a partir del curs vinent 2019-2020, un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Humanitats, una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.

El nou pla d’estudis, que continua sent de 180 crèdits europeus repartits en sis semestres, ha renovat i actualitzat el programa acadèmic en línia amb l’evolució de la societat. El bàtxelor té una clara vocació interdisciplinària i està enfocat a formar persones capaces d’analitzar i reflexionar la realitat diversa i canviant que ens envolta. L’objectiu és aproximar l’estudiant a l’experiència humana des de múltiples perspectives, a partir de l’anàlisi de casos concrets i de la reflexió sobre les disciplines tradicionals.

Un dels canvis més significatius és la transformació de les assignatures tradicionals d’història, que amb les noves assignatures anomenades mons (El món antic, El món clàssic, El món medieval, El món modern i El món contemporani), combinen la cronologia amb l’obertura a d’altres mirades sobre cada època, com és la cultura, la societat, la política i l’economia.

El pla d’estudis també inclou noves assignatures com Història del cinema, Història de la música o Humanisme i posthumanisme, una matèria que vol confrontar la tradició humanista amb els seus discursos crítics.

Igualment, també són noves les assignatures de Gènere i societat, Escriptura acadèmica i Temes de la literatura universal. En aquesta darrera, es tractarà l’estudi de la literatura comparada abordant les obres més enllà dels límits de les literatures de cada país.

El nou bàtxelor, que ja ha obert les preinscripcions per al curs vinent, també inclou un Treball de fi de bàtxelor de 6 crèdits com a assignatura pròpia de la Universitat d’Andorra, juntament amb Història econòmica de l’Andorra contemporània i Patrimoni cultural d’Andorra.

El nou pla d’estudis ha estat aprovat pel Govern d’Andorra amb l’acreditació prèvia de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), i s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 20 de març del 2019. L’anterior pla d’estudis del bàtxelor en Humanitats, instaurat l’any 2009, quedarà extingit el 31 de juliol del 2022.