Ampliació de les bases de dades de la BDUdA

Durant el curs 2017-2018 es va impulsar la primera ampliació de les bases de dades no subscrites a la Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra (BDUdA) amb 30 nous punts d’accés d’informació electrònica. Durant aquest curs 2018-2019 s’han afegit 44 nous recursos, amb la qual cosa, la BDUdA ja disposa de 4 recursos electrònics subscrits i 76 de no subscrits. Aquesta ampliació s’ha efectuat seguint l’objectiu marcat de facilitar punts d’accés a la informació de diverses temàtiques, i en diverses llengües, i per fomentar l’accés obert i consolidar l’ús de la biblioteca digital.

Els recursos afegits són els següents:

 • Bibliogràfica: Base de datos de libros editados en España ISBN, OCLC
 • Biologia i medicina: Cohrane Library, Public Library of Science, Banc de dades de la Biodiversitat de Catalunya, DOCUMED, ENFISPO, LILACS,
 • Ciències Socials: Érudit
 • Doctorat: Biblioteca Miguel de Cervantes, DART-Europe, REDIAL, EThOs, CCSD, Open Thesis, Open Acces Theses and dissertations
 • Economia i Finances: Bibliographical Database of translations of econòmic text, DataComex
 • Educació: Red de Información educativa
 • Estadística: Monthly Bulletin of Statistics Online, World dataBank, Base de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, EUROSTAT
 • Informació: Ciberabstracts
 • Jurídics: Iberlex, BOPA, CSJ, Consell General del Principat d’Andorra, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ESPACENET, Gazeta,
 • Lingüística: CUB, Lletra,
 • Matemàtiques: European mathematical Information Services
 • Multidisciplinaris: ARCA, COMPLUDOC, JournalTOCs, Open Grey
 • Química: Royal Society of Chemestry, ChemSpider
 • Recerca i terminologia: CORDIS, Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades Catalanes
 • Traducció: Index Translationum,

Podeu consultar tots aquests recursos a la BDUdA. Podeu sol·licitar més informació al correu biblioteca@uda.ad

Ana Bigordà
Serveis Bibliotecaris