L’onzè Seminari de recerca dona visibilitat als projectes d’investigació

La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar, el divendres 7 de juny, l’XI Seminari de recerca, una jornada per presentar a la comunitat universitària i al món de la recerca d’Andorra els darrers projectes amb què treballen els quatre grups de recerca i el grup d’innovació de la Universitat, així com l’evolució de les tesis doctorals dels estudiants del Programa de Doctorat. Actualment, l’UdA té un total de 22 doctorands, amb sis admissions noves durant aquest curs.

Durant el seminari, el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, va donar a conèixer el projecte de posada en marxa d’un espai de creació innovadora, una preincubadora, que pugui donar el primer impuls a projectes innovadors de qualsevol àmbit. Nicolau també aposta per potenciar els estudis de màster per lligar els estudiants de bàtxelor amb la recerca, i per disposar de més beques a temps complet per incrementar el nombre de doctorands. Una altra de les voluntats en matèria de recerca és potenciar que cada cop més doctors de l’UdA codirigeixin tesis doctorals, així com impulsar el projecte de Doctorat industrial.

Al llarg de la jornada, el Grup de recerca en ciències de la salut i serveis sanitaris (GRCS) van presentar les seves recerques sobre la prevalença de medicaments orfes i sobre dolors cervicals. De la seva banda, el Grup de recerca interdisciplinari en educació (GRIE) va exposar la investigació feta per definir el nou model educatiu de l’UdA i la contribució a l’estudi Via Universitària de la Xarxa Vives.

Pel que fa al Grup de recerca en economia financera (GREF), la seva intervenció va servir per presentar un estudi per valorar la satisfacció dels clients del sector hoteler d’Andorra en base a les valoracions que deixen en webs especialitzades del sector. Finalment, el Grup de recerca en llengües (GREL) va parlar de les seves recerques sobre neologismes, sobre les creences que hi ha en relació a la docència vehiculada en anglès i sobre l’aprenentatge de segones llengües amb ajuda de la tecnologia.

D’altra banda, l’Equip d’innovació en tecnologia aplicada a la docència (EdITAD) va presentar alguns dels seus projectes en matèria d’aplicació de pensament computacional a l’aula.

Durant la darrera part del Seminari de recerca, i com a novetat de la jornada, els doctorands de l’UdA van dur a terme una sessió de pòsters per presentar les seves recerques. Les disset tesis doctorals exposades, de temes tan diversos com la nutrició, educació, atenció pal·liativa, topònims, agressions sexuals, estades formatives en infermeria o riscos laborals en les estacions d’esquí, entre molts d’altres, es van agrupar en tres grups segons el punt d’elaboració en què es troben i, de fet, n’hi ha quatre que en un termini breu de temps ja podran ser defensades.