Primera exposició de pòsters dels doctorands de l’UdA

En el marc de la celebració del XI Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra (UdA), el passat 7 de juny del 2019, es va dur a terme per primera vegada una sessió de pòsters dels doctorands de l’UdA amb l’objectiu de presentar les seves recerques.

Les 17 tesis doctorals exposades es van agrupar en tres grups segons el punt d’elaboració en què es trobaven (abans del projecte de recerca, abans del report d’avançament i abans de la tesi doctoral).

A continuació us presentem els treballs que es troben en la primera fita, és a dir, els que encara no han presentat el projecte de recerca:

  • Blanca Carrera: Disseny curricular competencial i plurilingüe en la formació inicial de mestres: context internacional

 

  • Ana M. Flujas Jiménez: Dermatitis associada a la incontinència: validació clínica del model teòric

 

  • Juan Jesús Larrabeiti Rodríguez: Sociometabolic research using MuSIASEM approach: Improving the quality of public debate about sustainability

 

  • Vanessa Mendoza Cortés: Exploració de les violències masclistes i la cultura de la violació (Versió en PDF)

 

  • Helena Prieto Sanz: Com potenciar l’hàbit lector de l’alumnat UdA? Beneficis de la lectura dialògica a la universitat

 

  • Esther Argilés Huguet: Prevalença poblacional i característiques clíniques de pacients crònics avançats, pronòstic de vida limitat i necessitats d’atenció pal·liativa a Andorra