Resultats de l’enquesta sobre mobilitat i pràctiques internacionals

La Universitat d’Andorra està compromesa amb la internacionalització com a eina per dotar als seus graduats amb les competències necessàries per accedir a un món laboral global summament competitiu.

És per això que la UdA ha subscrit – i segueix negociant – acords amb universitats estrangeres perquè els seus estudiants puguin cursar part dels seus estudis en institucions estrangeres que els permetin adquirir experiències culturals i lingüístiques enriquidores.

Així mateix, per facilitar l’ingrés dels graduats en el mercat laboral i proporcionar-los un avantatge competitiu, la Universitat d’Andorra facilita l’accés a organitzacions internacionals reconegudes perquè els nostres estudiants puguin tenir una experiència professional prèvia a la seva graduació, també en un entorn internacional.

Per tal de copsar l’interès, les motivacions i els possibles obstacles dels estudiants per cursar una mobilitat o unes pràctiques internacionals, des del Servei de Programes Internacionals es va dissenyar una enquesta. Els resultats ens han de permetre respondre de manera més cartera als interessos dels estudiants en relació a la mobilitat o  a realitzar unes pràctiques internacionals.

Aquestes infografies mostren els resultats principals.