XII Jornada de Treball de l’AENTDE

Els passats dies 18 i 19 d’octubre es va celebrar a Zamora, la XII Jornada de Treball de l’AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería): “El proceso enfermero y sus realidades”

https://www.aentde.com/pages/aentde/quienessomos

L’AENTDE va configurar una trobada d’infermeres vingudes de diferents parts del món, amb contextos diferents, amb l’objectiu de debatre, crear, compartir i difondre coneixements en relació als llenguatges infermers estandarditzats. A més, reflexionar sobre el procés infermer i la seva aplicació en la pràctica (AENTDE 2019).

A la Jornada de treball hi van assistir dues professores de l’Escola d’infermeria: Noemí Navais i Olga Travesset.

A la Jornada hi va haver conferències molt interessants com “Reflexions al voltant del diagnòstic infermer. Implicacions per a la pràctica clínica, la docència i la investigació”. A més de tallers de treball, com Teories de rang mitjà, o Precisió diagnòstica, Serious Game, etc. Es va poder participar en tots els tallers oferts, fet que ajudarà a situar el nostre model en aquest procés i poder-lo així avaluar, i alhora aprendre nous processos que aviat es podran implementar i que aportaran més rigor i qualitat en el moment d’ensenyar-los als nostres estudiants.