50 anys de la CASS

Marc Galabert – Professor del Bàtxelor en Administració d’empreses de la Universitat d’Andorra.

El dia 9 de març, dos tècnics de la CASS van presentar en una xerrada dirigida a tots els estudiants de la universitat, els 50 anys de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Més enllà de l’apunt històric, els tècnics van resumir els principals aspectes en que la CASS té incidència en el dia a dia dels ciutadans d’Andorra. La xerrada ens ha permès conèixer de primera ma les diferents branques de la CASS així com fer preguntes al voltant dels temes que més preocupen a la comunitat universtiària. Entre elles, que passa amb la sostenibilitat del sistema de pensions? Quin tipus de covertures hi han a l’estranger? I si anem un semestre de mobilitat?