L’UdA lidera la creació d’una xarxa d’universitats de petits països i territoris: NUSCT [Network of Universities of Small Countries and Territories]

Els passats dies 1 i 2 de març, representants de diverses universitats de petits països i territoris es van reunir a Andorra amb l’objectiu de crear una xarxa de col·laboració i signar-ne els estatuts. Concretament, vàrem acollir representants de les universitats de Gibraltar, Groenlàndia, Liechtenstein, Malta i San Marino.

La trobada va permetre, en primer lloc, conèixer de prop l’estructura i les activitats d’aquestes institucions que, tant pels contextos dels territoris on s’ubiquen com pel nombre d’estudiants i de personal que en formen part, tenen moltes característiques en comú amb la Universitat d’Andorra.

D’entre els beneficis de la creació d’una xarxa que agrupa universitats amb característiques i interessos similars, cal destacar les possibilitats de mobilitat d’estudiants i personal de la universitat entre totes les institucions membres de la xarxa, la col·laboració en projectes de recerca o les facilitats per crear programes educatius conjunts.

Un moment de la reunió de creació de la xarxa NUSCT.

Algunes de les decisions preses durant la reunió van ser limitar l’abast de la xarxa als petits països i territoris d’Europa, crear grups de treball per abordar qüestions concretes d’interès comú per a tots els membres, i celebrar una reunió anual, que cada any tindrà lloc en una de les universitats membres. També es va decidir el nom oficial de la xarxa: Network of Universities of Small Countries and Territories (i el seu acrònim, NUSCT).

La reunió va finalitzar amb l’aprovació unànime i la signatura dels estatuts de la xarxa per part dels rectors o delegats de cada universitat. El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, serà el primer president de la xarxa durant els propers tres anys. La propera reunió de la xarxa tindrà lloc a la Universitat de Malta durant la primavera del 2019.

Signatura dels estatuts de la xarxa per part de les universitats membres.

Tot i que van haver d’excusar la seva absència a la reunió, previsiblement les universitats de Mònaco i d’Islàndia també s’incorporaran a la Network of Universities of Small Countries and Territories com a membres fundadors.

La creació d’aquesta xarxa de col·laboració entre universitats de petits països i territoris és una gran notícia per a tota la comunitat universitària, ja que l’aliança i la complicitat amb institucions de característiques semblants a la Universitat d’Andorra ens oferirà, sens dubte, valuoses oportunitats per col·laborar en l’àmbit docent, investigador i també administratiu.