Disseny de materials i posada en pràctica

Alexandra Monné – Professora del Bàtxelor en Ciències de l’Educació a la Universitat d’Andorra

Des de l’assignatura de Bases Psicopedagògiques en l’edat de 0 a 6 anys em estat construint material per treballar directament amb els infants. Aquest material té en compte les diferents àrees de l’educació infantil: la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn natural i social i el llenguatge i la comunicació.

Els estudiants de primer curs del BCE es van desplaçar a l’escola d’Ordino i van interaccionar amb uns 50 infants de l’etapa de maternal. Els estudiants universitaris prèviament havien organitzat 10 tallers per portar a terme in situ.

  1. El taller de l’arc de Sant Martí, incloïa 15 capses de colors diferents on a l’interior de cada capsa s’hi trobaven 10 objectes del mateix color de la capsa.
  2. El taller del racó de la mar, contenia petxines, caragols i mol·luscos provinents del medi marítim, que els infants havien de classificar.
  3. El taller de l’explosió d’olors que els infants havien d’experimentar i classificar segons olors agradables i desagradables.
  4. El taller de juguem amb les titelles, on cada estudiant va elaborar la seva marioneta de mà i va poder posar en pràctica.
  5. El taller de la pasta, on hi havia diferents tipologies de pasta, macarrons, espaguetis, espirals, fideus, etc. i els infants també havien de fer seriacions.
  6. El taller de les mongetes màgiques era un taller també per entrenar la capacitat de seriar i classificar, en aquest cas, diferents tipologies de llegums.
  7. El taller de l’art de la tardor, on els infants havien de pintar les seves fulles.
  8. El taller de les 30 capses misterioses, on els estudiants van adaptar capses de sabates infantils posant-hi textures a dins que els infants sense mirar havien d’endevinar i caracteritzar segons fos rugós, suau, fi, …
  9. El taller de les pedres màgiques que contenia roques de diferents característiques i propietats. Els infants les havien de disposar damunt la taula i elaborar un dibuix amb elles.
  10. Per finalitzar el taller de la miniorquestra on cada infants havia de crear el propi ritme amb materials musicals que els mateixos estudiants havien portat i confeccionat.