Taller de mobilitzacions i immobilitzacions en el malalt traumàtic

Els estudiants de 3r curs d’infermeria de la Universitat d’Andorra realitzen cada any dins de l’assignatura de Infermeria de l’adult II una seminari teòric –pràctic sobre mobilitzacions i immobilitzacions als malalts traumàtics.

Primer integren unes bases teòriques i la resta de la jornada es desenvolupa en format pràctic, manipulant el material i aplicant-lo en diferents situacions potencials en que es poden trobar a la realitat.

La utilització de tècniques de mobilització i immobilització del pacient traumàtic tenen com objectiu atenuar els efectes d’una possible lesió primària i evitar les possibles lesions secundàries. Per realitzar una correcta manipulació del traumàtic és important conèixer l’equipament tècnic actual i les tècniques de mobilització manuals. Ambdues coses es complementen i són imprescindibles per evitar lesions potencials (Castro, 2016).

GUIA D’ACTUACIÓ PRÀCTICA

Mobilització del malalt des del terra al dispositiu d’immobilització-mobilització

Mitjans de subjecció

Mobilització i immobilització d’extremitats

Transport fins a l’ambulància.

BIBLIOGRAFIA

Castro. I. Figueras. X. Jiménez et al (2016). Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries. Editat SEM (servei emergències mèdiques). Barcelona