Participació a les I Jornades d’Infermeria Quirúrgica dels Pirineus

Els dies 9 i 10 de novembre es van realitzar les I Jornades d’Infermeria Quirúrgica dels Pirineus al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Va ser una trobada per compartir experiències d’Infermeria Quirúrgica des de la infermeria andorrana, catalana, espanyola i francesa.

Des del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra, es va presentar un pòster i el corresponent resum: DISSENY CURRICULAR DE LA INFERMERIA QUIRÚRGICA EN LA FORMACIÓ DEL BÀTXELOR D’INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA.

Del total dels pósters presentats, se’n van escollir 6 per ser defensats presencialment, un dels quals va ser el presentat des del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

El treball presentat planteja l’objectiu general Dissenyar una estratègia formativa transversal de la infermeria quirúrgica en el Bàtxelor d’infermeria de la Universitat d’Andorra, que es concreta amb els objectius específics: Definir les metodologies d’aprenentatge que permetran assolir les competències de l’àrea quirúrgica i implementar l’estratègia formativa.

El desenvolupament de l’estratègia formativa inclou el treball de: continguts teòrics, metodologia de cas basada en problemes, simulacions clíniques i estada formativa clínica segons la complexitat de cada curs acadèmic.

El disseny curricular permet definir el procés d’anàlisi, planificació, implementació i avaluació de noves metodologies d’aprenentatge (metodologia de cas basada en problemes i simulacions clíniques) en aquest cas, de l’infermeria quirúrgica.

Aconseguim amb aquest disseny curricular i tot els aspectes que se’n deriven, que els alumnes tinguin una visió continua, progressiva i significativa en l’aprenentatge de la infermeria quirúrgica, per tant, els estudiants:

  • relacionen coneixements de diferents assignatures
  • solucionen problemes
  • treballen en escenaris simulats
  • tenen experiències pràctiques
  • apliquen procediments
  • treballen actituds

En conclusió, els estudiants mobilitzen coneixements, procediments i actituds a través de l’acció. I el professorat té evidències de l’aprenentage per poder acreditar competències. Alhora, es millora la seguretat clínica de les persones ateses (menys incidents i efectes adversos) i la qualitat assistencial (assaig error en les simulacions).

Ha estat una experiència enriquidora el poder compartir la nostra realitat amb altres companyes infermeres.

A més a més, també es va participar en les jornades com a membres del comité científic i moderant una taula de comunicacions.