Nova regulació i balanç de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Montserrat Casalprim – Directora d’Estudis Virtuals a la Universitat d’Andorra

El dia 2 de novembre del 2017 es va publicar al BOPA el reglament de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys, que dóna un marc jurídic consolidat a aquesta prova que s’organitza a la Universitat d’Andorra des del curs 1998-1999.

Aquesta regulació permet que la prova doni l’accés als estudis d’ensenyament superior de qualsevol institució d’ensenyament superior d’Andorra alhora que constitueix el primer pas per poder començar a treballar amb el reconeixement d’aquest accés a institucions d’ensenyament superior fora d’Andorra.

El reglament estableix una caducitat de la prova al cap de 6 anys a partir de la data de superació de la prova, fins ara, i de la data d’obtenció del certificat expedit pel Govern, a partir de la propera convocatòria en la qual és vigent el reglament.

D’altra banda, pel que fa als aspectes professionals, el reglament estableix l’equivalència de la prova al nivell de bat­xillerat per a l’accés als llocs de treball del sector públic que en requereixin el títol.

L’organització de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys es va començar a oferir el curs 1998-1999 en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, al mateix temps que s’iniciava el curs de preparació a aquesta prova, organitzat per la Universitat d’Andorra, gràcies a la col·laboració de professorat de la mateixa universitat i dels centres de batxillerat del país.

L’objectiu d’aquest programa, des dels seus inicis, ha estat obrir la porta als estudis d’ensenyament superior a les persones més grans de 25 anys, que no disposen del nivell d’estudis necessari per accedir-hi, amb la finalitat de garantir el nivell de competències mínim que els hi permeti superar amb èxit els seus estudis futurs. Per tal d’assolir aquest objectiu el pla d’estudis s’estructura en diferents especialitzacions orientades a quatre branques de coneixement diferents, cadascuna de les quals va enfocada a un grup d’estudis d’ensenyament superior al qual es dóna un accés preferent.

Fins a l’actualitat s’han realitzat 44 convocatòries de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys, a les quals s’hi han inscrit 359 persones, amb un percentatge del 57% d’aprovats.

Dels 206 estudiants que han superat la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior al llarg dels anys, el 77% han iniciat estudis de formació reglada a la Universitat d’Andorra, el 15% dels quals s’han titulat.