Eleccions per a la renovació del Consell editorial del butlletí de la Universitat d’Andorra

Ens plau informar-vos que s’han convocat eleccions per renovar el Consell editorial del butlletí de la Universitat d’Andorra per al dia 12 de desembre del 2018. Segons els estatuts, les candidatures s’hauran de presentar al rectorat de la Universitat d’Andorra abans del dia 27 de novembre.

Us animem a participar-hi!

La normativa sobre el Consell editorial i el procés electoral queda regulada als estatus de la manera següent:

Consell editorial

El Consell editorial serà el responsable de l’edició i distribució del butlletí. El Consell editorial s’escollirà per sufragi universal i secret d’entre tota la comunitat universitària i inclourà representants dels diferents estaments.

Estarà format per un mínim de 5 membres i un màxim de 10. Dins del Consell editorial hi haurà d’haver, sempre que sigui possible, algun representant del personal docent fix, del personal administratiu i tècnic fix, de l’alumnat i del personal col·laborador que tingui dret a vot.

Tindran dret a vot els col·lectius següents:

  • el personal fix
  • l’alumnat matriculat en formació reglada
  • el personal col·laborador amb una dedicació de més de 60 hores
  • els membres del Consell universitari i altres òrgans de participació

El vot serà ponderat segons els percentatges següents:

  • personal fix: 50% del total
  • alumnat: 30% del total
  • personal col·laborador i membres òrgans de participació: 20% del total

Els membres del Consell editorial que deixin de ser membres de la comunitat universitària i deixin de tenir dret a vot hauran de ser substituïts en el termini d’un mes.

El Consell editorial podrà substituir qualsevol dels seus membres per alguna altra persona que representi el mateix col·lectiu.

El Consell editorial s’escollirà cada dos anys.

[…]

Procés d’elecció del Consell editorial

Les eleccions al Consell editorial es faran cada dos anys, ja sigui al juny o al desembre. El Consell editorial escollit s’haurà de responsabilitzar de l’edició del butlletí de dos mesos després al de l’elecció. Les edicions anteriors les podrà realitzar en col·laboració amb el Consell editorial sortint que tindrà l’obligació de donar-li suport.

En el cas de la dimissió del Consell editorial abans de la finalització del seu mandat, es faran eleccions anticipades i el mandat del nou Consell editorial es perllongarà durant dos anys més el temps que resti fins les eleccions regulars del mes de juny o desembre.

Les eleccions es convocaran, com a mínim, 30 dies abans de la data prevista. Les candidatures es presentaran, com a mínim, 15 dies abans de les eleccions i es faran públiques 10 dies abans de les eleccions.

En el cas que no es presentés cap candidatura en la data límit, s’obrirà un segon termini de 10 dies on s’acceptaran candidatures sense restriccions en la seva composició qualitativa. Així mateix s’ajornarà 10 dies la data de les eleccions.

Sortirà escollida la candidatura que obtingui més vots ponderats.

Moltes gràcies per la vostra participació,

Butlletí de la Universitat d’Andorra