Un estudi mostra l’alt grau d’inserció laboral dels titulats universitaris de l’UdA

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha elaborat, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Andorrans, un estudi sobre inserció laboral dels titulats d’ensenyament superior de la Universitat d’Andorra. Les conclusions de les enquestes, fetes a 111 titulats, mostren que tots aquells titulats que volen treballar, han trobat feina i que, a més, estan molt satisfets amb els seus llocs de treball.

Concretament, l’estudi ha enquestat els titulats del curs 2012-2013 i del curs 2015-2016 de les àrees de ciències de la salut, ciències socials i humanitats, i informàtica. Els resultats mostren un alt grau d’inserció laboral, ja que entre el 93,5% i el 95,9% dels titulats enquestats -segons la promoció- està treballant. A més, l’estudi posa de manifest que tots els professionals que volen treballar ho estan fent, ja que no hi ha cap dels enquestats que estigui a l’atur.

Quant a la tipologia dels contractes, el 83% dels titulats del 2012-2013 tenen un contracte indefinit, i el 70,7% dels titulats del 2015-2016 també. Així mateix, la velocitat d’inserció laboral també és un indicador molt positiu, ja que en ambdós casos més del 90% dels titulats troben feina abans d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca.

L’estudi, a més, també valora la satisfacció dels titulats amb la seva feina i amb la formació en si. En aquest sentit, la satisfacció amb la feina es valora en tots els aspectes amb una nota superior a 8 punts sobre 10. Igualment, la satisfacció amb la titulació està per sobre del 96%, tant pel que fa als estudis com a la Universitat, ja que els estudiants repetirien la mateixa formació i el mateix centre universitari.

Finalment, s’observa que dels titulats del curs 2012-2013, el 95,9% treballen a Andorra, i del curs 2015-2016 ho fan el 76,7%, mentre que el 23,3% restant treballen a fora.

Servei de Comunicació de la Universitat d’Andorra