Acord amb Afers Socials per acollir formacions sobre violència de gènere

La Universitat d’Andorra (UdA) i el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut han signat el dijous 8 d’octubre un conveni per tal que, a partir d’ara, els programes de formació dirigits a les persones que intervenen de forma directa o indirecta en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica, s’organitzin conjuntament entre ambdues institucions.

En virtut del conveni, entre els mesos de novembre i febrer, l’UdA acollirà un total de set edicions del curs, cadascuna de cinc hores de durada, que permetrà formar aproximadament uns 200 professionals que participen en les fases de prevenció, detecció i intervenció amb víctimes de violència de gènere i domèstica, provinents del Cos de Policia, el SAAS, els set comuns, el Col·legi de Psicòlegs i el Col·legi d’Advocats. Les formacions abordaran elements com ara la igualtat de gènere, estereotips i rols de gènere, el marc jurídic sobre la matèria o el cicle de la violència de gènere.

El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, ha destacat que aquesta formació s’emmarca dins de  oferta de formació continuada que ofereix el centre, i que des de fa molts anys permet cobrir les necessitats formatives de diferents col·lectius professionals del país. A més, el fet que l’UdA participi en l’organització d’aquesta formació en matèria de violència de gènere permetrà donar-li un reconeixement acadèmic, a través de l’acreditació que obtindran els participants.

Nicolau també ha destacat que la lluita contra la violència de gènere és una de les prioritats de la Universitat, i ha posat com a exemple la recent creació d’un grup de treball per dotar l’UdA d’un pla d’igualtat de gènere, així com el bon funcionament del Servei d’Acompanyament a l’Estudiant (SAE), que permet detectar i donar un suport als estudiants amb necessitats psicosocials o que pateixen situacions de vulnerabilitat. Durant el primer any de funcionament, s’han atès 9 casos, un dels quals per motiu de violència de gènere, que s’ha derivat a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.