La Universitat d’Andorra i Hive Five by Bomosa sumen per aglutinar el talent del Principat

El 28 d’octubre, a les instal·lacions de Hive Five, Miquel Nicolau i Vila, rector de la Universitat d’Andorra (UdA), i Turi Mora Sagués, fundador d’Univers Bomosa, van signar un acord de col·laboració per aglutinar el talent del Principat. Els objectius de l’acord –que té una durada de cinc anys, prorrogable tàcitament per períodes iguals– són els d’establir col·laboracions en els àmbits científics, docents, tècnics i administratius. També, fomentar la realització de programes de recerca, formació i gestió, així com organitzar i coordinar activitats acadèmiques i facilitar la mobilitat, l’intercanvi i la col·laboració entre els membres d’ambdues organitzacions.

Segons va destacar Miquel Nicolau i Vila, rector de l’UdA, “l’acord preveu que les dues entitats col·laborin en programes d’àmbit científic o tècnic –intercanviant-hi informació i documentació–, promoguin la transferència de coneixement acadèmic aplicat a l’empresa i organitzin conjuntament formacions, tallers, seminaris, taules rodones i activitats de tot tipus, en les instal·lacions d’ambdues parts”. Per això, es crearà una comissió de seguiment, formada per dues persones de cada entitat, que serà l’encarregada de supervisar i coordinar les activitats desenvolupades a l’empara d’aquest conveni. Així, doncs, periòdicament es presentarà una memòria explicativa dels projectes realitzats o en curs i de la planificació dels que siguin nous, així com programes; la durada i les modalitats dels quals s’establiran mitjançant convenis específics que s’afegiran al conveni marc.

Un acord entre l’empresa privada i la universitat pública

Com va explicar Turi Mora Sagués, fundador d’Univers Bomosa, “aquesta iniciativa respon a la voluntat de Hive Five by Bomosa d’apostar pel talent al Principat i, una manera de fer-ho possible és creant sinèrgies amb les principals institucions del país, com la Universitat d’Andorra, amb la que, a més, impulsarem el nostre programa de formació per als hivers”. Finalment, Hive Five by Bomosa es compromet a acceptar personal docent, investigador, administratiu i de suport tècnic. Així com estudiants i professionals de la UdA que, per la seva banda, rebrà usuaris d’aquest espai de cowork.

Una universitat reconeguda

La Universitat d’Andorra és la universitat pública del Principat d’Andorra. L’ensenyament superior al país va iniciar-se l’any 1988, amb la creació de les escoles d’Infermeria i d’Informàtica, donant origen a la Universitat d’Andorra. Des del 2004, té el seu campus situat al centre de Sant Julià de Lòria. La seva missió és respondre, amb qualitat, a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior i recerca. A més, formar persones per tal que adquireixin el coneixement i les competències necessàries per incorporar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a això, més del 90% dels titulats troben feina abans d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, segons l’estudi d’inserció laboral de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.

Un espai innovador

Hive Five by Bomosa és un edifici de sis plantes amb més de 1.200 mi amb capacitat per a fins cent-quaranta punts de treball. De moment, mentre durin les recomanacions sanitàries, es reduiran a setanta. També conté setze sales de reunions i dos espais per a actes i presentacions. A més, un multi-espai situat a la sisena planta amb terrassa exterior i vistes panoràmiques, que es pot llogar per celebrar tot tipus d’esdeveniments. Gràcies a la tecnologia, la gestió dels seus espais serà operativa per als seus usuaris les 24 hores dels 7 dies de la setmana. El cowork de Bomosa segueix tots els protocols i recomanacions establertes pel Ministeri de Salut, amb motiu de l’actual situació provocada per la Covid-19. Tant en ús de mascaretes, distanciament en els llocs de treball dels usuaris com en neteja i circuits de ventilació.