Altres informacions de la Universitat

  • 11 de setembre.  Participació del rector de la Universitat d’Andorra a la Roundtable de l’Associació Europea d’Universitats (EUA, acrònim en anglès) sobre “Europe’s Universities 2030: towards EUA’s vision for the future”. Amb la participació d’un centenar de rectors/presidents d’universitats membres de l’EUA.
  • 30 de setembre. Visita de l’ambaixador d’Indonèsia, Arrmanata Nasir, durant la qual es van abordar noves possibilitats de mobilitat i d’intercanvi i acadèmic.