Estudi sobre l’Impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural i creatiu d’Andorra

El Grup de recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra (UdA) ha impulsat un estudi per conèixer l’impacte de la COVID-19 sobre el Sector Cultural i Creatiu (SCC) a Andorra. L’objectiu és identificar quines han estat les mesures i les estratègies utilitzades per adaptar-se als seus efectes i la disponibilitat de suport per a la recuperació d’un sector clau per a Andorra.

Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat una enquesta inspirada en l’enquesta de l’equip Econcult (GIUV2016-297) de la Universitat de València que ha estat adaptada i adreçada a tots els agents culturals i creatius del país (museus, monuments, teatres i cinemes, galeries d’art, biblioteques, artistes, gestors, etc.).

Aquest és, principalment, un projecte de transferència a la societat per contribuir a analitzar quin ha estat l’impacte d’aquesta pandèmia sobre el sector cultural i artístic. La informació recollida resultarà d’utilitat per a l’anàlisi de la situació actual. Oferirà una imatge de l’impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural de tot un país i ajudarà a una millor comprensió de quines polítiques culturals seran necessàries per tal de pal·liar els efectes de la crisi  i quines mesures adoptar per impulsar la reactivació de l’activitat cultural, creativa i artística.

Els resultats mostren com després d’una resiliència inicial del sector, el pas següent han estat les pèrdues inequívoques, el que porta a repensar noves estratègies  per adaptar-se a la crisi a mig i llarg termini. Cal dissenyar nous models de negoci, noves estratègies d’organització, i en aquest sentit la digitalització s’identifica com a una aliada. Finalment, es destaca la necessitat d’un pla estratègic per fomentar la recuperació del sector. Els resultats són claus per impulsar el SCC un cop acabades les mesures de confinament, ja que ajudaran a comprendre millor quines polítiques culturals cal impulsar.

Podeu accedir als resultats de l’estudi a través d’aquest enllaç:

Esperem que els resultats puguin ser del vostre interès, però sobretot, esperem que puguin ser útils en la planificació de mesures per a la recuperació del sector en aquest nou escenari en el qual ens trobem.

 

Aleix Dorca i Cristina Yáñez