‘Dret processal civil del Principat d’Andorra’, nou volum de la col·lecció “Campus”

La Universitat d’Andorra (UdA) ha publicat el setè títol de la col·lecció “Campus” de manuals de divulgació: Dret processal civil del Principat d’Andorra, obra col·lectiva de Manuel Cachón (coordinador), Joan Manel Abril, Joan Miró, Carmen Navarro, Santiago Orriols, Núria Reynal i Jaume Solé. L’obra s’emmarca dins del projecte editorial de la Universitat, que té l’objectiu de facilitar al conjunt de la societat l’accés a bona part dels continguts acadèmics que s’imparteixen a les seves aules. El nou llibre es va presentar als mitjans de comunicació el dimarts 6 d’octubre, juntament amb Dret laboral i de la Seguretat Social, de Daniel Arqués i Jaume Ribert, editat el curs anterior, en el marc de la conferència de premsa de presentació del dos darrers volums de la col·lecció́.

El manual Dret processal civil del Principat d’Andorra ofereix una visió completa de l’estructura de desenvolupament del procés civil andorrà, dels seus principis i garanties, de les parts que hi intervenen, dels diferents tipus de procediments civils vigents al Principat d’Andorra, etc. Abasta, doncs, el coneixement integral de la nova ordenació andorrana del procediment civil, des de les activitats prèvies a l’inici del procés fins al moment de satisfacció de la pretensió a través de l’execució. Partint de les garanties processals i dels principis, els trenta-dos capítols del llibre analitzen de manera exhaustiva la regulació del procés civil andorrà compresa en el Codi de procediment civil i les disposicions legals complementàries del Codi que s’ocupen d’alguns aspectes concrets del procés civil. Tenint permanentment a la vista la finalitat pràctica i instrumental d’aquestes disposicions, preval en l’exposició un enfocament essencialment descriptiu, orientat a oferir una síntesi útil de les diverses institucions del procés civil andorrà. D’aquesta manera, el llibre pot ser utilitzat, no solament com a manual pels universitaris, sinó també com a obra de consulta pels professionals del dret.

Les noves publicacions ja es poden adquirir a les llibreries, igual que els cinc primers títols de la col·lecció: L’entorn comunicatiu d’Andorra, d’Univers Bertrana (coordinador); Patrimoni cultural d’Andorra, de Cristina Yáñez; Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, de Carolina Bastida, Univers Bertrana i altres; Història econòmica d’Andorra, segles XX-XXI, de M. Jesús Lluelles i Eva Garcia; i Fiscalitat d’Andorra, de Sergi Colell, Eduard Jordi i Marc Vilallonga. També estan disponibles en format electrònic.