Sessió de recursos electrònics BDUdA

En el decurs d’aquest mes d’octubre, s’han realitzat tres sessions de recursos electrònics i catàlegs als estudiants de: DPA i BAE (Diploma professional avançat i bàtxelor en Administració d’empreses, respectivament), BInfo (bàtxelor en Informàtica), BCE (bàtxelor en Ciències de l’educació. Un total de 57 alumnes han assistit a les sessions amb els següents indicadors:

Durant les tres sessions programades, s’ha fet difusió dels recursos electrònics i catàlegs de què disposa la BCU. Hem fet un recordatori de com funciona el Toshokan, recurs que es va explicar durant la sessió d’acollida als estudiants el passat 9 de setembre. També hem fet difusió del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes) del qual l’UdA forma part. S’ha fet conèixer als estudiants com es gestiona la demanda dels préstecs interbibliotecaris entre institucions.

Sobre el funcionament de la BDUdA (Biblioteca Digital de l’UdA), s’ha informat als estudiants dels recursos subscrits i no subscrits, dels quals disposa la biblioteca. Dels recursos subscrits, hem destacat el funcionament de la plataforma EBSCO i de les seves bases de dades: ERIC, MEDLINE, Newswires, OpenDissertations, GreenFile, Library, Information Science & Technology Abstracts, Teacher reference center, Consumer Health Main Edition, Sales & Marketing Source, i també l’accés als ebooks de l’eBook Collection i de la Edu-Library. Dels recursos no subscrits, s’ha fet difusió dels més interessants i útils per a cada titulació.

En el transcurs de les sessions hem fet pràctiques de cerca amb els operadors booleans, AND, OR i NOT a la base de dades subscrita Emerald. En els resultats de les cerques els estudiants han après a diferenciar la informació que està en accés obert, de la que és de pagament.

Des de la BCU volem agrair als estudiants la seva participació, en les sessions de recursos electrònics, i també volem agrair als professors i professores Vicent Blasco, Cèlia Baró, Alexandra Monné, Montse Pellicer,  Marta Tort  i Lorena Jordana la seva implicació.

Les sessions de recursos electrònics i catàlegs dels estudiants del BInfe i doctorat es duran a terme el proper mes de gener de 2021.

Ana Bigordà
Serveis Bibliotecaris