TFB i TFM curs 2019/2020

Aquest mes d’octubre s’ha actualitzat la catalogació dels treballs de fi de Bàtxelor (TFB) i dels treballs de fi de màster de dret (TFM). Aquesta actualització es fa amb l’objectiu de fer difusió dels treballs dels estudiants, i també per fer-ne una preservació, tant digital com en paper.  Aquest curs s’han incorporat a catàleg un total de 15 treballs de fi de bàtxelor, i 10 treballs de fi de màster. Aquests treballs estan ubicats a la sala d’estudi 6.2 (6a planta), i els exemplars digitals estan dipositats BDUdA (Biblioteca digital de l’UdA)

També s’han entrat els treballs al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), i s’han enllaçat amb els registres bibliogràfics del servei bibliotecari de l’UdA (Toshokan). Així doncs, el punt d’accés del CCUC s’enllaça directament al servei bibliotecari de l’UdA. També s’han modificat tots els registres per a facilitar l’enllaç a d’ambdós catàlegs

Actualment, hi ha dipositats a catàleg 118 treballs, 70 dels quals pertanyen al BAE (bàtxelor en Administració d’empreses), 32 al BInfo (bàtxelor en Informàtica), 4 al BLC (bàtxelor en Llengua catalana),  2 al BCom (bàtxelor en Comunicació), i 10 al MDret (Màster en Dret).

Tot seguit us esmentem els TFB i TFM incorporats al catàleg del curs 2019/2020. Aquests documents es poden demanar en préstec a la Biblioteca Comunal Universitària. Si en voleu fer una reserva, la podeu fer directament al Catàleg. Si voleu veure els treballs presencialment, podeu sol·licitar-ho, mitjançant cita prèvia, al correu: biblioteca@uda.ad

Llistat de TFB BAE

El racó caní
Claudia Pereira Maciel

Funerària Nostra Sra. de Meritxell: Allà on ens necessitis
Marc Ferreiro Toscano

Green paw print
Mª Lluïsa Marin López

Hibernacle a la neu: proposta d’un model d’hivernacle autosuficient energèticament per a la producció de vegetals de consum humà pel mètode aquapònic
Eloi Torres Hijos

IGNIS SLU
Roberta Pannone

Just a box
Maria Camila Bermúdez Yate

Marbru Andorra, S.L.
Mireia Molina Garcia

Moblante: l’ànima de casa teva
Fermín Martija Cerqueira

Pastisseria temptacions orientals
Salima Raguig el Bachiri

Pilot experience
Daniel Ayala Martínez

Pronatur: “A supermercat Pronatur adaptats a tu”
Tifani Rodrigues Cerqueira

Tallers Tarrés Andorra: “Professionals al seu servei”
Gerard Tarrés Botines

Llistat de TFB BInfo

Creating a fully upgradeable vídeo game prototype based on community decisions
Marcos Junior Amorim Lima
Asier del Rosal Santamaría

Proposal of an innovative mobile phone comparator: Smartequate: mobile phone comparator application
Mikhail Korolev

Proposal of a model for signin through facial recognition
Elies Retamosa Roqué

Llistat de TFM

Atorgament de la custòdia dels fills en situació de crisi matrimonial: elements de la presa de decisió per l’òrgan judicial
Alan Ward Koeck

Els animals en el marc jurídic andorrà: un estudi transversal sobre la regulació i protecció dels seus drets en el Principat d’Andorra
Marta Villagrasa Noguera

Importacions, franquícies i l’impost general indirecte
Alexandre Garcia Rodrigues

La gestació subrogada: ¿resulta oportú donar un tractament jurídic a la gestació subrogada al Principat d’Andorra?
Patrícia Carvalho Trigo

La prova del dret estranger davant els tribunals andorrans
Nuno De Barrios Pinto

La reinserció de les persones privades de llibertat al Principat d’Andorra
Judith Planes Benazet

Les accions interdictals de retenir i recuperar en el Codi de Procediment Civil del Principat d’Andorra
Lars Martin Pohle

La consciència penal del menor: l’educació penal com a mesura de prevenció i dissuasió
Xavier Vilanova Cercós

L’homologació fiscal diferencial de la jurisdicció andorrana
Pau Augé Gracià

Qüestions d’aplicació pràctica dels Convenis per evitar la doble imposició al Principat d’Andorra
Gal·la Ballesté Miquel

Ana Bigordà
Serveis Bibliotecaris