Signat un conveni de mobilitat amb la Universitat de Rabat

El passat mes de febrer, el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, juntament amb el delegat per a la internacionalització de l’UdA, John S. Zvereff, van desplaçar-se al Marroc per signar un conveni amb la Universitat Internacional de Rabat (UIR) per promoure els programes de mobilitat internacional d’estudiants entre ambdós centres.

L’acord es va signar entre el rector de l’UdA i el president de l’UIR, Noureddine Mouaddib, amb la voluntat d’enfortir la col·laboració mútua entre les dues universitats i millorar els objectius d’ensenyament, aprenentatge i internacionalització de cada institució. El conveni permet que els estudiants de cadascuna de les universitats puguin fer intercanvis acadèmics d’un semestre, d’un any acadèmic o d’un programa d’estiu o d’hivern. S’ha previst que cada universitat accepti un total de 3 estudiants per programa i per any, que hagin cursat com a mínim un any acadèmic al centre d’origen.

Amb aquest, ja són 21 els acords d’intercanvi que l’UdA ha signat amb universitats d’arreu del món, sense comptar el conveni amb el Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), que facilita intercanvis amb les universitats membres del Marco Iberoamericano de Movilidad; i la xarxa NUSCT, que fomenta la col·laboració entre universitats de petits països i territoris d’Europa.