Una quinzena de professionals es formen a l’UdA en gestió de mobilitat

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, han lliurat, aquest dijous al matí, els diplomes d’aprofitament del Curs d’actualització en mobilitat i interconnexió, organitzat per l’àrea de Mobilitat i Pavimentació del Govern d’Andorra en col·laboració amb l’UdA. La formació estava dirigida principalment a professionals del sector i aquesta edició ha estat seguida per un total de 14 persones.

El curs, que s’ha dut a terme entre els mesos d’octubre i gener, va sorgir de la necessitat de donar noves eines als professionals a Andorra per analitzar, planificar i gestionar la mobilitat i el transport atenent les diverses interrelacions que hi incideixen. Així, durant la formació s’han tractat els problemes de mobilitat que té Andorra actualment i els reptes de futur, incidint en la mobilitat sostenible (transport públic, vehicles elèctrics, bicicleta…), així com en la gestió de carreteres, la mobilitat interactiva i les plataformes digitals, entre d’altres.

El rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, ha destacat que aquest curs és una mostra de l’oferta formativa de la Universitat més orientada als sectors professionals del país, i que fa gairebé 20 anys que l’UdA col·labora amb l’Àrea de Mobilitat. Durant aquest temps, s’han fet almenys set formacions diferents, entre les quals dos postgraus, i s’han format a més de 100 professionals d’aquest àmbit. De la seva banda, el ministre d’Ordenament Territorial, ha remarcat que la formació en la gestió de la mobilitat és molt important en un país amb les dimensions i l’orografia d’Andorra, i que cada cop és més necessari incidir en les formes més sostenibles de desplaçar-se.

Les persones que han seguit el curs han après a analitzar des d’una visió global i pluridisciplinària els aspectes sectorials de la mobilitat, planificar el territori i les infraestructures amb criteris d’eficiència en la mobilitat, planificar i gestionar la mobilitat amb criteris de sostenibilitat, implantar noves tecnologies per optimitzar els recursos i les infraestructures, i analitzar la influència dels hàbits socials en la mobilitat.

El programa s’ha organitzat en set seminaris que han inclòs conceptes teòrics, desenvolupament de casos pràctics i el lliurament d’un treball final. En total, hi ha hagut 28 hores de sessions presencials i una càrrega lectiva de 2 crèdits europeus.