Presentació del model educatiu al Consell d’Europa

El 16 i 17 del passat gener professores del bàtxelor en Ciències de l’educació van ser convidades a participar al 2nd meeting on the development of a Portfolio for CDC, del projecte Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) del Consell d’Europa. L’objectiu de la reunió va ser: definir l’estructura del Portfolio que ha de permetre recollir evidències de l’assoliment de diferents nivells de la competència per a la cultura democràtica. El principal avenç de la reunió va ser el consens entre els diferents països participants dels fonaments i l’estructura del Portafolio i la realització d’una prova pilot en determinades escoles després de l’estiu.