Miquel Nicolau és reelegit rector de la Universitat d’Andorra

El Consell Universitari de la Universitat d’Andorra (UdA) ha reelegit Miquel Nicolau en el càrrec de rector de la Universitat per a un període de cinc anys. La resolució de la convocatòria es va dur a terme durant la reunió celebrada el dijous 2 de maig del 2019, en la qual es va escollir la candidatura de Nicolau per unanimitat dels assistents. El Consell Universitari és la màxima autoritat pluripersonal de la Universitat, i està format per dos representants de l’Administració general, dos representants del personal docent, dos representants dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un representant de l’àmbit empresarial i professional, i un representant de les entitats que col·laboren amb la Universitat, a més del rector, que es va absentar en el moment de la votació.

El procés de renovació del càrrec es va iniciar al gener amb la publicació de les bases del concurs nacional i internacional, en el qual es van presentar tres candidats amb els seus respectius programes d’actuació. Un cop acabat el període per presentar les sol·licituds i publicats els candidats admesos al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el 2 de maig va tenir lloc la reunió del Consell Universitari en la qual es va resoldre la convocatòria i s’ha triat el rector. El 8 de maig, el Govern va nomenar el nou rector mitjançant un decret que es va publicar al BOPA.

Miquel Nicolau i Vila és llicenciat en Filosofia i en Enginyeria informàtica i doctor en Enginyeria electrònica. Des del 2003 forma part del personal docent de l’UdA i ha ocupat el càrrec de rector de la Universitat durant els últims quatre anys. Segons la nova Llei 15/2018 de la Universitat d’Andorra, a partir d’ara el mandat de rector és de cinc anys.