Signat un conveni de mobilitat amb la Universidad de Navarra

Aquest mes de maig, el Universitat d’Andorra (UdA) ha sigant un conveni amb la Universidad Pública de Navarra (UPNA) per promoure els programes de mobilitat internacional  amb els estudiants d’Infermeria entre ambdós centres.

L’acord s’ha signat amb una clara voluntat es d’enfortir la col·laboració mútua entre les dues universitats i millorar els objectius d’ensenyament, aprenentatge i internacionalització de cada institució.

El conveni permet que els estudiants de cadascuna de les universitats puguin fer intercanvis acadèmics d’un semestre, d’un any acadèmic o d’un programa d’estiu o d’hivern. S’ha previst que cada universitat accepti un total de 2 estudiants per programa i per any, que hagin cursat com a mínim un any acadèmic al centre d’origen.

Amb aquest, ja són 22 els acords d’intercanvi que l’UdA ha signat amb universitats d’arreu del món.

Cal afegir els convenis multilaterals signatas a través de la xarxa NUSCT, que fomenta la col·laboració entre universitats de petits països i territoris d’Europa (Gibraltar, Groenlàndia, Liechtenstein, Malta, Montenegro i San Marino). Els estudiants també poden fer la seva mobilitat internacional a través del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), que facilita intercanvis amb les universitats membres del Marco Iberoamericano de Movilidad.